Välkommen till IsaRos Lynx Maine Coon uppfödning sedan 2006 i Uppsala.

Mina första Maine Cooner var två systrar från Megatons katteri och de blev så småningom grunden för mitt avelsarbete.

Katterna är djupt älskade familjemedlemmar. Temperament och hälsa är mycket viktig. Inför eventuell avel testas katten för HCM-gen och HCM-ultraljud av hjärta. 

Vit katt är bear-testad före ev avel.

Ibland har jag glädjen att ha kattungar. Säljer i första hand mina småttingar till kärleksfulla hem som sällskapskatt.

Kattunge för eventuell avel säljs endast till registrerad kattuppfödare.

 

Jag försöker att delta på kattutställning då och då.

 

                                         Cool

Welcome to IsaRos Lynx Maine Coon cattery since 2006. Located in the middle part of Sweden, a beautiful and cultural city called Uppsala. 

 

Our first Maine Coons, two sisters from Megaton cattery moved in with us in the spring 2006 and eventually became the foundation for our breeding. Our cats are deeply loved family members.

We care a lot about our cats' temperament and health. We are following the healthprogram for maincoon-cats in Sweden.

Our cats are tested for HCM-gene and HCM-eko.  

White cats are bear-tested before they are being used in our breeding-program.

We have kittens from time to time. Sometimes we sell a kitten for breeding but only to a registrated cattery.

We participate in catshows now and then.

 

 

 

 

 

Kind regards
Rosemarie Oppelt